5. Jak podchodzić do wyników testu Personality I.D.®?

ZROZUMIENIE KONCEPCJI OSOBOWOŚCI DISC
WSTĘP: To narzędzie pomiaru osobowości jest bardzo podobne do bazującego na czterech wymiarach testu DISC. W PID wymiary przedstawiane są często na wykresach poziomych a nie pionowych. Równą wartość nadajemy obu krańcom skali. (Na przykład w naszym nowym systemie używamy terminu Adaptywny zamiast człowiek o niskim D.) Możemy nasze narzędzie porównać z innymi testami osobowości, które używają podobnie zdefiniowanych czterech wymiarów osobowości. Dr. Tim LaHaye i Florence Littauer napisali wspaniałe książki na temat temperamentów używając tradycyjnej terminologii dla tych czterech wymiarów: Choleryk (D), Sangwinik (I), Flegmatyk (S), oraz Melancholik (C). Autorzy Gary Smalley i John Trent używają terminów: Lew (D), Wydra (I), Golden Retriever (S), and Bóbr (C) w swoich książkach dla opisu tych wymiarów.
Po to by właściwie użyć informacji z raportu trzeba zrozumieć kilka kluczowych idei.

  • Wszyscy rodzimy się z pewnymi wrodzonymi różnicami, dlatego jesteśmy motywowani przez różne okoliczności, okazje i środowiska.
  • Te różnice w motywacji powodują, że pewne rzeczy robimy lepiej niż inni.
  • Różne to nie znaczy złe; dlatego powinniśmy akceptować i szanować tych, którzy mają osobowości odmienne od naszej. Nie jest naszą rolą zmieniać innych.
  • Wszystkie profile mają swoje mocne strony i słabości. Profile nie mogą być używane jako wymówka by nie walczyć ze złymi nawykami, czy wadami.
  • Zrozumienie naszych osobowości, oraz tego czym różnimy się od innych umożliwia nam lepsze zarządzanie naszym życiem oraz bardziej owocną współpracę z innymi.