3. W czym są podobne i czym różnią się testy Personality I.D.® i Myers-Briggs Type Indicator?

Istnieje kilka podobieństw. Oba testy zarówno Myers-Briggs Type Indicator jak i Personality I.D. (P.I.D.) mają cztery dwubiegunowe wymiary i każdy test posiada 16 typów osobowości (M-B) W (P.I.D.) są one nazwane zintegrowanymi profilami osobowości. Typy testu M-B są różnymi kombinacjami wyników wysokich bądź niskich w każdym z czterech wymiarów.
(P.I.D.) ma profile zintegrowane wynikłe z liniowej analizy dyskryminacyjnej i przeprowadzonej analizie przy pomocy metody wielokrotnej regresji. Profile te zostały wyodrębnione i nazwane na etapie badań i rozwoju we wczesnych latach 90 tych. Również oprócz wyników niskich czy wysokich zdecydowano stworzyć także zakres środkowy skal opisujących wymiary osobowości i jego specyficzną interpretację. W dodatku w obu testach klient otrzymuje raport z informacją zwrotną, ale w naszym możliwe jest wygenerowanie raportu porównującego dwie osoby jak również obszerną analizę składu zespołu. Opracowano konkretne zachowania finansowe i zamieszczono je w raporcie, jak również klasyczny opis zachowań wynikający z konkretnego zintegrowanego profilu osobowości.

Myers-Briggs ma oczywiście długą historię, międzynarodowe wykorzystanie oraz tysiące ludzi wyszkolonych w jego interpretacji i stosowaniu, w związku z tym jest bardzo dobrze znany. Wiele wykształconych osób rozumie nawet jaka osoba kryje się za jakim symbolicznym opisem typu.
Mimo, że Personality I.D. ma już prawie 20 lat historii, to jeszcze nie jest tak szeroko rozpoznawany jak MBTI, ale jego proces tworzenia jako narzędzia psychometrycznego był bardzo solidnie przeprowadzony, i jest to narzędzie naprawdę wiarygodne. Ludzie którzy zaznajomili się z obydwoma testami są pod wrażeniem dokładności pomiarowej oraz jakością informacji zwrotnej zawartej w raporcie Personality I.D.