2. Co sprawia że Personality I.D.® jest niezywkłe?

W wizji pomocy pracownikom i pracodawcom jaką miał Larry Burkett jest zawarta chęć uświadomienia konkretnym osobom i ich otoczeniu (głównie rodzinie i współpracownikom) mocnych stron ich osobowości a tam gdzie to stosowne nauczenie klienta wykorzystywania tego potencjału w zgodzie z zasadami biblijnymi. Mimo, że istniało w tamtym czasie wiele różnego rodzaju testów żaden nie podchodził do człowieka z biblijnej perspektywy, która polega między innymi na tym, że człowiek jest stworzony przez Boga z konkretnym wzorcem osobowości który ma określone atuty. Personality I.D. ® został stworzony w oparciu o biblijne zasady i zaprojektowany tak by zintegrowane profile były oparte o wyodrębnione statystycznie wzorce stanowiące kombinację czterech wymiarów osobowości.

 • Test Indywidualny: Większość testów zwraca uwagę zwykle na wysoki wynik uzyskany w danym wymiarze osobowości. Wymiary oznaczone są jedną z liter D.I.S.C. Sporo narzędzi psychometrycznych ignoruje wynik niski w danym wymiarze. Personality I.D. opisuje zarówno osoby uzyskujące wynik wysoki, średni oraz niski w tych czterech wymiarach. Co ważniejsze dostarcza głębokiego opisu szesnastu zintegrowanych profili (będących kombinacją wyników z czterech wymiarów osobowości) używając do tego opisu ponad 20 atrybutów. Są one istotne we wszystkich typach interakcji zarówno osobistych jak i zawodowych, włączając w to zarządzanie finansami.
 • Porównywanie Profili:
  Większość testów zostawia użytkownikom zestawienie sobie wyników dwóch ludzi i porównanie podobieństw i różnic w ich osobowościach. Personality I.D. przedstawia to zarówno graficznie jak o opisowo dając informację porównującą silne strony i obszary zmagań wynikających z konkretnego zintegrowanego profilu. Wyciąga wnioski dla pracy zawodowej, życia rodzinnego i społecznego.
 • Analiza Zespołu:
  Zespoły wszelkich typów -- robocze, klubowe, Komitety a nawet rodziny, tworzą konkretne interakcje i mają specyficzne często ukryte problemy wynikające z różnic osobowych pomiędzy członkami zespołu.
  • Graficzna prezentacja Zespołu:
   Wykres wynikowy ukazuje wypadkowy wynik który staje się zintegrowanym profilem Zespołu niezbędnym do analiz.
  • Prezentacja wszystkich członków przy pomocy wykresów:
   Wszysyc członkowie zespołu ukazani są na jednym wykresie wraz z wykresem wypadkowym. Ten wykres ukazuje różnorodność obecną z Zespole i z jakich profili indywidualnych składa się wynik wypadkowy.
  • Zmienianie Kompozycji Zespołu:
   Ta opcja umożliwia użytkownikowi dodawanie niektórych osób do zespołu lub usuwanie ich z zespołu i śledzenie jaki będzie profil miał zespół w nowym składzie, robi się to wirtualnie celem wykonania analiz i zastanowienia się czy taki a nie inny profil zespołu będzie optymalny do stawianych mu zdań.