1. Jaka jest historia powstania Personality I.D. ® ?

Larry Burkett zainicjował powstanie programu działania Life Pathways jako części Christian Financial Concepts w roku 1990. Program rozpoczął swe funkcjonowanie od użytkowania istniejących testów. Po okresie intensywnych badań i rozwoju w roku 1993 powstała pierwsza wersja tego co obecnie nazywa się Personality I.D.®. Była to mała papierowa książeczka wraz z kluczem potrzebnym do interpretacji. W roku 1995 została stworzona pierwsza wersja opublikowana na dyskietce działająca na komputerach osobistych. W 1998 roku wydano pierwszą wersję testu dla małżeństw nazwaną Małżeństwo a Pieniądze, była ona umieszczona na płycie CD_ROM z komputerowym obliczaniem wyników i pierwszą wersją raportu małżeńskiego, w której dwoje małżonków było porównywanych. Pierwsza wersja testu Personality I.D.®online została opublikowana na stronie www.crown.org w roku 1998 jako test uzupełniający z bardzo krótkim raportem przykładowym. W roku 2000 utworzono pierwszą wersję raportu zespołowego (dla maksimum sześciu członków), którą wydano na CD-ROM. W roku 2003 opracowano atrybuty finansowe raportu, które dołączono do wersji online narzędzia Money Map Personality I.D.®. Potem powstała kompletna wersja Personality I.D. dla Małżeństw® z dodanymi atrybutami finansowymi do poprzedniej wersji Pieniądze a Małżeństwo. Wersja Globalna Personality I.D.® z kilkoma wersjami raportów Budowanie Mocniejszych Zespołów, Budowanie Mocniejszych Rodzin, oraz Budowanie Mocniejszych Małżeństw została udostępniona w roku 2012.