13. W jakich sytuacjach biznesowych i organizacyjnych warto użyć Personality I.D.®?

Wersja biznesowa i instytucjonalna Personality I.D.® daje możliwość przywództwu dowolnego szczebla narzędzia pozwalające usprawnić selekcję, przydział obowiązków i zarządzanie personelem. Zrozumienie osobowości i wynikających z niej silnych stron i obszarów zmagań, oraz typowych rodzajów zachowań indywidualnych i w grupie jest wiedzą cenną na każdym szczeblu kierowniczym. Ta wiedza umożliwia kadrze kierowniczej maksymalizowanie produktywności pracowników, oraz przyczynia się do poprawy satysfakcji pracowników z pracy. Dzieje się tak wtedy, gdy kierownictwo rozumiejąc typy osobowości poszczególnych osób będzie przydzielać każdemu odpowiednie zadania,tworzyć odpowiednie środowisko pracy i korzystać z odpowiedniego stylu komunikacji. Poprzez odpowiedni przydział obowiązków kierownictwo pomaga członkom zespołu uzyskać wysoką produktywność podczas realizowania celów organizacji.