12. Jaka jest historia tworzenia Personality I.D.®?

Dokładna historia powstawania testu podana jest w sprawozdaniu z Badań i Rozwoju. W skrócie test powstawał w ciągu osimiu lat przy użyciu standardowych metod psychometrycznych, na tym etapie przetestowano kilkaset osób. Test nie jest oparty na istniejących instrumentach pomiarowych, został stworzony od zera przy użyciu analizy czynnikowej i innych metod statystycznych służących do wyodrębnienia czynników i utworzenia sposobu punktacji.