11. Na ile dokładne jest Personality I.D.®?

Testy stabilności pomiarowej wykazują poziom bardziej niż zadowalający zmierzony metodą powtarzania testu w określonych odstępach.
W powtórnie przeprowadzonym teście wzięło udział 345 uczestników. Korelacje pomiędzy oboma wynikami poszczególnych czynników D/A, I/Z, S/O, and C/N były następujące: .82, .76, .82, oraz .73. Te wyniki pokazują wystarczająca stabilność pomiarową w dłuższym okresie czasu.