Тест за съвместимост на брачни партньори

Вашите пари и брак
Къде сте вие и вашият партньор по отношение на финансите?

Бракът е като партньорството между лявата и дясната ръка на един човек: те си пасват напълно, но са съвсем противоположни. Ако едната ръка работи сама, няма да може да свърши и наполовина от това, което могат двете заедно. Много задачи са невъзможни за изпълнение без участието и на двете ръце.

За съжаление във взаимоотношенията е трудно да се постигне баланс. Обикновено единият партньор доминира над другия и бракът поема по нанадолнище. Липсата на знания по въпроси, свързани с финансите в брака, не е добро нещо, но като се комбинира с малко или никакви познания за собствената личност и как тя влияе на семейния живот, може настъпи катастрофа.

Първата стъпка е различията да се приемат за добри, а не да водят до чувство за малоценност. Бог е създал различни дарби и способности в брака и успехът в дома се гради, когато двамата партньори работят заедно. Тъй като мъжете често изключват съпругите си от финансовите решения, трябва да се положат съзнателни усилия, за да използват дарбите и способностите им на съветници. Откритостта между партньорите е крайно необходима. Почти всеки може да се справи с дадена ситуация, ако той или тя знае за нея или участва в планирането.

Потърсете помощ

Ако трудностите и проблемите с комуникацията не се решават, много двойки се обръщат към странична, професионална помощ. Брачната или финансовата консултация трябва да се приемат за нормални, също както консултирането с лекар. Бог е надарил хората с различни дарби и способности и ако партньорите не са способни да ги използват, тяхната работа и реализация ще пострадат.

"Където няма съветване, намеренията се осуетяват, а в множеството на съветниците, те се утвърждават." (Притчи 15:22)

Определете конкретни цели:

За да имат разбирателство по отношение на финансите в дома, съпрузите трябва да определят конкретни цели. Очевидно първата цел трябва да бъде решаването на финансовите проблеми, ако има такива. Партньорите трябва да планират уикенд насаме, за да се обсъдят всички аспекти на семейните финанси и да поставят конкретни цели. Помнете, че финансовото планиране включва двама души, които следват общи цели, съобразени и с Божия план за техния живот. Двама души, които действат единодушно и единомислено, ще открият Божия план.

"Аз обичам онези, които ме обичат, и онези, които ме търсят ревностно, ще ме намерят." (Притчи 8:17).

Много често е необходим разумен компромис при определянето на целите. Може би единият партньор ще бъде по-склонен да проявява щедрост, отколкото другия. За друг домът ще е най-важен, а за трети яхтата ще бъде основна необходимост. Най-важно е се разпознае Божия план и съпрузите да се нагласят така, че този план да проработи.

Заключение

Общуването и планирането са ключови за успеха. Необходимо е да си изясните състоянието на финансите ви, да изградите план, който е справедлив и за двамата, и да го обсъждате редовно и спокойно.

"...Със свършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов..." (Ефесяни 4:2).

За да научите повече за уникалното си устройство и как то влияе на взаимоотношенията ви в брака, ви предлагаме да направите“Personality I.D.® - Тест за съвместимост на брачни партньори”. За нас е радост да ви помогнем да разберете по-добре характера си и този на брачния ви партньор.

Преди да пристъпите към теста, прочетете информацията по-долу, която вярваме, че ще ви бъде полезна. Personality I.D.® DISC профил ви помага да разберете какъв тип личност сте. Може да използвате информацията от резултатите си, за да подобрите комуникацията, да укрепите взаимоотношенията си, да подобрите взаимодействието и да изградите по-стабилен брак и семейство. Когато правите теста като двойка, Personality I.D.® ще ви даде три различни профила - индивидуални резултати за всеки един от вас и сравнителни резултати, където ще бъдат разгледани и сравнени личните профили на двама ви.

Разгледайте примерни резултати на брачни партньори

За нас е благословение да работим заедно с вас за изграждането на по-стабилни семейства чрез подобряване на взаимоотношенията.

Crown - вашият партньор в изграждането на по-стабилни семейства и бракове.

Register to purchase a Couples Report

Цена за
двойка:
39.95 USD