ОПИТАЙТЕ — БЕЗПЛАТНИ РЕЗУЛТАТИ

Добре дошли в Personality ID – изграждане на силни екипи!

Целта на Personality I.D.® е да ви даде безплатни резултати за личния ви профил.

Моля, обърнете внимание, че пълните индивидуални резултати на Personality I.D.® имат 22 характеристики в профила. Безплатните резултати съдържат 5 от тези 22 характеристики. Ако искате да получите резултатите с всичките 22 характеристики, моля продължете напред и купете пълните резултати от основната страница.

 1. Общо описание на профила (Част от безплатните резултати)
 2. Идеална среда
 3. Типични силни страни (Част от безплатните резултати)
 4. Типични слаби страни (Част от безплатните резултати)
 5. Предпочитани дейности (Част от безплатните резултати)
 6. Отношение към задачите и хората
 7. Стабилност/ гъвкавост
 8. Стрес
 9. Предложения за подобряване на взаимоотношенията
 10. Лидерски стил
 11. Основни притеснения
 12. Стилът ви на общуване (Част от безплатните резултати)
 13. Взаимодействие и контрол
 14. Управление на финансите
 15. Гледната ви точка към парите
 16. Бюджет и финансови въпроси
 17. Отношение към пазаруването
 18. Подход към спестяванията
 19. Отношение към даренията
 20. Кариера
 21. Известни хора с профил, подобен на вашия
 22. Предложения за мениджърите

Това са стъпките за получаване на безплатните Personality I.D.® лични резултати:

 1. Fill in personal info
 2. Take Assessment survey
 3. Generate Free Individual Report

Тези резултати ще бъдат изпратени на имейл адреса, който предоставите. Моля, въведете правилно имейла.

Резултатите ще са прикачени в имейла като PDF документ.

Ние не пазим безплатните резултати, така че ви молим да запазите и архивирате резултатите.

Ако искате да купите пълни лични резултати, моля следвайте стъпките в Закупуване на пълни резултати page.