Основна информация

Какво е Personality I.D.® Изграждане на силни екипи

Personality I.D.® предоставя тестове, които помагат на отделните личности и организации да развият потенциала си. Personality I.D.® може да е от полза за дадена организация, която иска да наеме, позиционира и задържи правилните хора за бизнеса си. Personality I.D.® е разработил система в резултат на повече от 24 години опит в ползването на тестовете DISC.

Ние ще ви помогнем със следното:

 • Да увеличите мотивацията и увереността на екипа и служителите ви.
 • Да откриете и развиете потенциала на служителите си.
 • Да задържите и да ръководите най-добрите си служители, които ще са от полза на останалите в организацията и ще помагат за разрастването й.
 • Да видите динамиката в екипа си и да откриете пропуски в стратегията.
 • Да намерите и назначите най-подходящия човек за дадена позиция.
 • Да развиете личния потенциал на всеки един служител.

Защо организациите и отделните личности използват Personality I.D.®?

Хората и организациите използват Personality I.D.® Изграждане на силни екипи, за да получат помощ в четири области.

Да открият и разберат уникалния характер на настоящите и бъдещи служители. Разбирането на устройството на всеки човек е важен фактор за ефективното управление на хората и взаимоотношенията. Едно от най-важните открития на Personality I.D.® е, че освен ако мениджърът няма ясно разбиране за това как са устроени служителите, почти неизбежно се появява неправилно управление и лош мениджмънт. Индивидуалните резултати на Personality I.D.® ще ви дадат необходимата информация, за да развиете силните страни на служителите си за всеобща полза.

Със сравнителните резултати помагаме на отделни личности и организации да разбират различията на различните членове на екипа и/или да решават конфликти. Тези резултати ще ви помогнат да подобрите взаимоотношенията си. Ще допринесете за по-доброто приемане, разбирателство, единство и взаимодействие в екипа. Ще успявате да разсейвате неразбиранията и липсата на синхрон между членовете.

Екипните резултати ще помогнат на хората в организацията да разберат профила и динамиката в настоящия екип. Уникалният профил на настоящия ви екип и неговите членове може да бъде изучен, за да правите правилните промени и назначавате правилните хора на правилните за тях позиции. Ще можете да откривате стратегически пропуски в състава на екипа си и да помагате на мениджърите и ръководителите да въвеждат необходимите промени.

Екипните резултати позволяват на организацията да разбере динамиката в настоящите екипи. Също така ви позволяват да формирате нови екипи според специфичните ви стратегически изисквания. Ще станат ясни уникалният профил на настоящия ви екип, както и ефектът от премахване и добавяне на членове. Ще бъдат определени и характеристиките на новия екип, още преди екипите формално да са сформирани. Добавяйте и премахвайте отделни членове на екипа в реално време, за да видите ефекта върху екипната динамика. Също така ще можете да откривате стратегически пропуски в състава на екипите ви. Това ще позволи на мениджърите и ръководителите да въведат стртегически промени, преди да съставят екипите.

Резултатите:

 • Помагат на организацията да наемат правилните хора.
 • Определят най-добрите служители.
 • Увеличават удовлетворението на служителите от работата и тяхната продуктивност.
 • Подпомагат развитието на настоящите служители според тяхното уникално устройство.
 • Изравняват очакванията между работодател и служител.

Кой може да използва Personality I.D.® Изграждане на силни екипи?

Отделни личности, компании и организации могат да използват Personality I.D.® тестовете, за да:

 • назначат правилните хора
 • увеличат удовлетворението от работата
 • подобрят назначаването на хора
 • увеличават ефективността на екипа
 • увеличават продуктивността

За повече от 24 години сме помагали на много хора, организации и компании по света да подобрят работата си, като ръководят служителите си с необходимото знание и разбиране.

Как да използвате Personality I.D.® тестовете?

Имате три възможности:

 • Направете теста само за себе си, за да научете повече за вас и как да развивате силните си страни и уменията си.
 • Станете a Personality I.D.® консултант, като купите лиценз и получите възможността за достъп до лично приложение на консултант. През приложението ще можете да общувате с клиентите си, да им пращате тестови и да генерирате резултати. Като консултант ще можете да създавате четири вида резултати.
  • Индивидуални резултати
  • Сравнителни резултати
  • Екипни резултати
  • Разширени екипни резултати
 • Станете Personality I.D.® партньор. Отидете на основната страница за повече информация.