9. Защо цената на Personality I.D.® е такава?

Тестът е подробен и обяснява повече от двадесет различни характеристики на личността, включително и отношение към парите на отделните личности. Също така предоставя задълбочен анализ при сравняването на двама души и подробна информация за екипи и групи с различни размери. Personality I.D.® е приложим в управлението на бизнеса, семейството, всякакви групи и брачни двойки.