3. Как бихте сравнили Personality I.D.® с Myers-Briggs Type Indicator или други известни тестове?

Има няколко прилики. И Myers-Briggs Type Indicator, и Personality I.D. (P.I.D.) имат четири биполярни фактора, както и 16 типа (M-B) или комбинирани профила (P.I.D.). M-B типовете са разнообразни комбинации на високи и ниски степени на четирите фактора.
(P.I.D.) комбинира фактори, които се основават на дискриминационен анализ и профили с множествена регресия, които са извлечени в началото на 90-те години на 20-ти век при изследване и разработване на отговорите на поставените въпросите. Той също използва средни, високи и ниски точки на фактора в тълкуването на резултатите. Като допълнение, програмата предоставя сравнение на двама души и обширен екипен анализ. В обясненията на резултатите са включени и отношението към финансите, както и класическото лично поведение за всеки от комбинираните профили.

Myers-Briggs има, разбира се, дълга история, използван е по целия свят и има хиляди хора, добре обучени в интерпретациите и приложенията му, затова самото споменаване на M-B type дава на запознатите добро обяснение на описания човек.
Въпреки че Personality I.D. има почти 20 годинишна история от създаването си в Crown Financial Ministries, той няма известността на Myers-Briggs, но психометричното му разработване е също толкова обхватно и прецизно. Хора, които са запознати с двата теста, са впечатлени от точността на описанията в резултатите на Personality I.D.