2. Какво прави Personality I.D.® уникален?

Лари Бъркет иска да приеме като отправна точка библейските принципи в желанието си да помага на хората и работодателите да разбират личните си силни страни и тези на другите около тях и на служителите, когато имат такива. Въпреки че има много тестове, много малко, ако изобщо има такива, подхождат към работата от библейската перспектива, че хората са създадени с определена комбинация от лични силни страни. Personality I.D. ® е разработен на основата на библейски принципи и е създаден да описва пълните комбинирани профили на статистически обичайни изяви на четирите лични фактора.

 • Лични резултати: повечето други тестове описват само "високия" край на личността/ D.I.S.C. фактор и пренебрегват "ниския" край на фактора. Personality I.D. описва "високи", "ниски" и "средни" точки на всички четири фактора. Това, което е по-важно, че предоставя задълбочени описания на 16 комбинирани профила (комбинация от четирите фактора), като използват повече от 20 качества, важни за всички видове лични и работни изяви, включително и управление на финансите.
 • Сравнителни профили:
  Повечето тестове оставят потребителите сами да сравняват профилите на двама души и да тълкуват приликите и разликите. Personality I.D. предоставя както графически, така и писмени обяснения с директни сравнения на силните и слабите страни на четирите фактора, като по точи начин съставя комбинирени профили. Има варианти за бизнес, семсйство и други групи.
 • Екипни анализи:
  Екипи с всички профили -- безнисите, клубовете, комисиите и дори семействата имат специфични динамики, основани на личностните характеристики на хората, които съставят екипа.
  • Екипни графични презентации:
   Комбинираната графика на членовете на екипа дава "средния вариант" от настоящите членове на екипа и анализа на комбинирания екипен профил.
  • Графична презентация на всички членове на екипа:
   Всички членове на екипа са индивидуално показани в същата графика, в която е представена пълната средна екипна графика. Тази графика показва разнообразието на екипния комбиниран профил.
  • Променлив състав на екипа:
   Тази опция дава възможност на потребителите да добавят и/или изваждат членове на екипа към и от "виртуалния" екип и показва комбинирания екипен профил на избраните членове.