1. Каква е историята на Personality I.D. ® ?

През 1990 г. Лари Бъркет започва програмата Life Pathways като част от Christian Financial Concepts. Програмата използва няколко вече съществуващи теста. След старателно проучване и разработване през 1993 г. се въвежда първата версия на това, което е сега Personality I.D.® в книжен вариант като брошура, която включва и точки, и обяснение на резултатите. През 1995 г. е произведена първата версия на диск за ползване с персонални компютри. През 1998 г. излиза първата версия Money and Marriage на CD_ROM с компютърно оценяване и първите сравнителни резултати на двама души. Първата онлайн Personality I.D.®на www.crown.org също излиза през 1998 г. като допълнителен тест с много кратки примерни резултати. През 2000 г. излиза първата CD-ROM версия за екипи (до шест души). Частта за финансите е разработена и допълнена към онлайн версията през 2003 г. с Money Map Personality I.D.®.. Първата завършена онлайн версия е въведена през 2009 г. като Couples Personality I.D.®, като се добавя финансовата част към предишната Money and Marriage версия. Глобалната версия на Personality I.D.® с различни приложения Изграждане на здрави екипи, Изграждане на здрави семейства, и Изграждане на здрави бракове излиза през 2012 г.