15. Трябва ли да имам сертификат, за да ползвам Personality I.D.®?

Не. Тъй като има материали, които ви помагат да разбирате поведенческия анализ, нямате нужда от сертификат, за да използвате Personality I.D.®. Ползите от обучението са:

  • По-добро разбиране на Personality I.D.® поведенческия анализ и DISC.
  • Задълбочен поглед върху теорията и произхода на поведенческия анализ.
  • Насоки за администриране на личностния системен профил.
  • Насоки за интерпретиране на личностния системен профил.