14. Трябва ли да бъда консултант, за да обяснявам Personality I.D.®?

Примерната версия на Personality I.D.® съдържа само пет от повече от двадесетте характерестики за всеки комбиниран профил. Примерните безплатни резултати дават много основна информация. Можете да получите пълната версия, ако закупите Пълни резултати или се свържете с лицензиран консултант.