13. В какви бизнес или организационни условия препоръчвате използването на Personality I.D.®?

Personality I.D.® версията за бизнес и организации е създадена да дава на всички видове лидерски и управленски персонал инструмент, с който да подобрят избирането, назначаването и управлението на техния екип. Разбирането на хората, силните и слабите им страни и различния начин, по който отделните личности действат самостоятелно или във взаимодействие с други хора е ценно за всеки на ръководна роля. Като разбират, че различните хора подхождат към задачите, средата и общуването по различен начин мениджърите ще помогнат на своите служители да увеличат продуктивността и удовлетворението от работата си. Като дават правилните задачи на екипа, мениджърите могат да помогнат на членовете на екипа да придвижат ефективно целите на организацията.