12. Каква е историята на разработването на Personality I.D.®?

Пълно описание на изследването и разработването се намира в Изследване и разработване. Накратко тестът е разработен в период на осем години, като използва стандартни психометрични принципи и е тестван върху няколко стотин души. Тестът не се основава или изхожда от съществуващи инструменти, а е разработен, като се използват анализ на фактори и други статистически анализи, за да се разработят факторите и точките.