Versoenbaarheidsevaluering vir Egpare

Jou Geld & jou Huwelik
Verstaan hoe jy en jou huweliksmaat na die lewe kyk en geld hanteer.

'n Huwelik is soos die vennootskap tussen iemand se linker- en regterhand: hulle pas perfek bymekaar maar is heeltemal teenoorgesteld. 'n Hand wat alleen werk kan nie die helfte soveel doen as altwee hande saam nie. Daar is baie take wat nie moontlik is sonder twee hande wat saamwerk nie.

Dit is ongelukkig in enige verhouding moeilik om die regte balans te kry. Een persoonlikheid sal gewoonlik die ander oorheers, en die huwelik sal na een kant oorleun. Dis erg genoeg dat daar in huwelike 'n gebrek is aan finansiële opvoeding, maar gekombineer met min of geen begrip van jou persoonlikheidstyl en watter invloed dit op jou huwelikslewe het nie, kan dit rampspoedig wees.

Die eerste stap is om raak te sien dat om verskillend te wees nie beteken een is minderwaardig nie. God plaas verskillende gawes en vermoëns in 'n huwelik, en dit neem twee persone wat soos een saamwerk om hulle huishouding te laat slaag. Aangesien mans dikwels daaraan skuldig is dat hulle hulle vrouens by finansiële besluite uitsluit, moet hulle 'n doelgerigte poging aanwend om hulle vrouens se gawes en vermoëns as raadgewers te gebruik. Eerlikheid tussen huweliksmaats is van uiterste belang. Byna enigiemand kan 'n situasie hanteer as hy of sy daarvan weet en deel is van die beplanning.

Stel Spesifieke Doelwitte:

As 'n man en vrou die regte verhouding oor finansies in hulle huis wil vestig, moet hulle saam spesifieke doelwitte stel. Die eerste doelwit moet sekerlik wees om finansiële probleme, indien enige, te hanteer. 'n Paartjie wat nog nie tevore so iets gedoen het nie moet 'n naweek beplan vir net hulle twee, waartydens elke aspek van die gesin se finansies bespreek kan word en oor sekere doelwitte besluit kan word. Onthou dat alle finansiële beplanning twee mense insluit wat gemeenskaplik versoenbare doelwitte nastreef onder die sambreel van God se plan vir hulle lewens. Twee mense wat saamstem en in eenheid optree sal God se plan ontdek.

"Ek het lief die wat my liefhet, en die wat my soek, sal my vind" (Spreuke 8:17).

Wanneer doelwitte gestel word, sal huweliksmaats mekaar dikwels halfpad moet ontmoet. Een voel dalk ernstiger oor gee as die ander, vir een is 'n huis dalk belangriker, en vir 'n ander lyk 'n boot dalk na 'n noodsaaklikheid. Die eerste en belangrikste aspek is om God se oorhoofse plan te onderskei en dan aan te pas waar nodig om dit te laat slaag.

Gevolgtrekking

Kommunikasie en beplanning is die sleutels na sukses. Dis 'n saak van vasstel waar jy is (finansieel), 'n plan hê wat teenoor albei regverdig is, en daaroor gesels (gereeld en kalm).

"Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde" (Efesiërs 4:2).

Om meer uit te vind oor jou unieke ontwerp en die invloed daarvan op julle verhouding met mekaar, wil ons jou uitnooi om jou “Personality I.D.® - Versoenbaarheidsevaluering vir Egpare” te doen. Ons sien daarna uit om jou te help om jou eie ontwerp sowel as dié van jou maat beter te verstaan.

Voordat jy met jou toets voortgaan, wil ons jou die volgende inligting gee wat jou dalk kan help. Die Personality I.D.® DISC-profiel help jou om jou persoonlikheidstyl te ontdek. Jy kan die inligting in jou verslag gebruik om kommunikasie en samewerking te verbeter, julle verhouding te verstewig en 'n sterker huwelik en gesin te bou. Wanneer julle as paartjie die toets saam doen, sal Personality I.D.® julle van drie verskillende verslae voorsien: 'n Individuele Verslag vir elkeen afsonderlik, en 'n Vergelykende Verslag waarop albei profiele verskyn. Hierdie drie verslae gee inligting ten opsigte van die volgende:

 1. Algemene Beskrywing.
 2. Ideale Omgewing.
 3. Tipiese Sterk Areas.
 4. Tipiese Pobleemareas.
 5. Voorkeuraktiwiteite.
 6. Bydrae tot Verhoudings.
 7. Leierskapstyl.
 8. Taak- of Mensoriëntasie.
 9. Kommunikasiestyl.
 10. Stabiliteits-/Buigsaamheidsfaktore.
 11. Stresfaktore.
 12. Voorstelle om Verhoudings te Verbeter.
 13. Samewerkings- en Beheerfaktore.
 14. Onderliggende Besorgdhede.
 15. Finansiële Bestuurstyl.
 16. Begrotings- en Finansiële Kwessies.
 17. Inkopieneigings.
 18. Perspektief oor Geld.
 19. Styl mbt Gee.
 20. Besparingsneigings.

Crown - Jou Vennoot in die Bou van Sterker Huwelike

Registreer om 'n Egpaarverslag te koop

Prys Per
Egpaar:
39.95 USD