Koop Volledige Verslag

Dankie vir jou belangstelling om ʼn Personality I.D.®-assessering te doen. Dis vir ons 'n voorreg om jou te help om ʼn beter begrip van jou eie ontwerp en dié van ander in jou span te kry. Voordat jy met jou assessering voortgaan, het ons gedink die volgende inligting sal vir jou van nut wees. Personality I.D.®-DISC-profiel gee jou die geleentheid om jou persoonlikheidstyl te ontdek. Gebruik die inligting in jou verslag om kommunikasie te bevorder, verhoudings te versterk, werkplekdinamika te verbeter en sterker spanne te bou.
Personality I.D.® sal vir jou ʼn Individuele Verslag gee met uiters behulpsame inligting ten opsigte van die volgende:

 • Ideale omgewing.
 • Tipiese Sterkte-areas.
 • Tipiese Probleemareas.
 • Voorkeuraktiwiteite.
 • Bydrae tot die organisasie.
 • Leierskapstyl.
 • Taak- of Mensoriëntasie.
 • Kommunikasiestyl.
 • Stabiliteits-/Buigsaamheidsfaktore.
 • Stresfaktore.
 • Aanbevelings om Verhoudings te verbeter.
 • Samewerkings- en Beheerfaktore.
 • Onderliggende Besorgdhede.
 • Finansiële Bestuurstyl.
 • Begrotings- en Finansiële sake.
 • Inkopieneigings.
 • Generiese loopbane.
 • Bekende mense met ʼn profiel soortgelyk aan joune.
 • Voorstelle vir Bestuurders.

Nee, ek wil ʼn Konsultantlisensie koop:

Indien jy van plan is om veelvuldige assesserings te doen, stel ons voor dat jy dit oorweeg om ʼn lisensie vir Personality I.D.® te koop. Die aankoop van ʼn lisensie sal verskeie addisionele voordele inhou:

 • ʼn Persoonlik aangepaste Konsultantpaneel waarop jy jou kliënte kan registreer en bestuur.
 • Die vermoë om veelvuldige krediete te koop waarmee jy verskeie assesserings kan doen en die onderskeie verslae kan genereer.
 • Die druk van verskeie verslae:
  • Individuele Verslag.
  • Vergelykende Verslag (tussen 2 mense),
  • Spanverslag (tot en met 15 mense in ʼn span, met Spanprofiel)
  • Uitgebreide Spanverslag (tot en met 15 mense, gevolg deur byvoeging en verwydering van mense in werklike tyd om te sien hoe die spanprofiel verander).

Die prys vir ʼn Konsultantlisensie is: 500 USD

Die prys vir ʼn Volledige Individuele Verslag: 21.95 USD

JA, ek wil voortgaan en my Individuele Verslag koop.
Volg hierdie stappe om die volledige Personality I.D.® Individuele Verslag te kry:

 1. Fill in personal account info
 2. Doen Assesseringsverslag
 3. Koop Individuele Verslag
 4. Genereer Volledige Individuele Verslag