6. Met al die ander beskikbare 4-faktorgegronde persoonlikheidsassesserings, waarom het julle met Personality I.D.® vorendag gekom?

Ons medestigter, Larry Burkett, het gedurende sy vele jare as finansiële berader van besighede en gesinne gereeld werknemers in poste gesien wat nie by hulle persoonlikhede pas nie. Dit het hom bekommer dat so baie werkgewers nie bewus is van hulle werknemers se persoonlike sterk punte nie, en dus nie hulle talente benut nie. Dit het aanleiding gegee tot sy visie vir wat nou as Personality I.D.® bekendstaan. Addisionele toepassings is later vir egpare en huwelike, gesinne/families en ander nie-sakegroepe en spanne ontwikkel.