5. Hoe moet ek die Personality I.D.®-assessering gebruik?

VERSTAAN DIE DISC-BEGRIP VAN PERSOONLIKHEID
INLEIDING: Hierdie persoonlikheidsontdekking-instrument is soortgelyk aan die vierdimensionele DISC-stelsel, maar roteer die grafiek horisontaal en gee gelyke waarde aan albei punte van die kontinuum. (Byvoorbeeld, in ons nuwe stelsel gebruik ons die term “Aanpasbaar” in plaas van ʼn lae D.) In plaas daarvan om te fokus op wie u nie is nie, stel hierdie instrument u in staat om te fokus op wie u wel is. Indien u hierdie instrument met ander persoonlikheidsopnames vergelyk wat slegs die vier primêre dimensies van gedrag gebruik, sal u agterkom dat u steeds na die regterkant van die grafiek kan verwys en die D-, I-, S- en C-dimensies vind. Verder het dr. Tim LaHaye en Florence Littauer uitstekende boeke oor temperament geskryf wat die tradisionele terminologie van hierdie dimensies gebruik: Choleries (D), Sanguinies (I), Flegmaties (S) en Melancholies (C). Skrywers Gary Smalley en John Trent gebruik die terme Leeu (D), Otter (I), Golden Retriever (S) en Bewer (C) in sommige van hulle boeke en aanbiedings om hierdie vier dimensies te beskryf.
Ten einde die inligting te gebruik, moet verskeie sleutelbegrippe verstaan word.

  • Ons word almal met sekere verskille in persoonlikheid gebore en word dus deur verskillende omstandighede, geleenthede en omgewings gemotiveer.
  • Hierdie verskille in motivering stel ons in staat om sekere dinge beter as ander mense te kan doen.
  • Verskillend beteken nie verkeerd nie; dus moet ons diegene wie se persoonlikhede van ons s'n verskil, aanvaar en respekteer. Dit is nie ons rol om ander te verander nie.
  • Alle profiele/mense het sterk en swak punte. Profiele moet nie gebruik word as verskoning om swak gewoontes of karaktertekortkominge te ignoreer nie.
  • Deur ons persoonlikhede te verstaan, asook hoe ander van ons s'n verskil, word ons toegerus om ons eie lewens beter te bestuur en meer doeltreffend met ander mense te werk.