3. How does Personality I.D.® compare to the Myers-Briggs Type Indicator or other well-known assessments on the market?

Daar is verskeie ooreenkomste. Die Myers-Briggs-tipe indikator en Personality I.D. (P.I.D.) het 4 tweepolige faktore en elkeen het 16 tipes (M-B) of gemengde profiele (P.I.D.). Die M-B-tipes is verskeie kombinasies van die hoë en lae waardes van die vier faktore.
(P.I.D.) berus op gemengde faktore, gegrond op diskriminant-analise en veelvoudige regressie-profiele wat in die vroeë 1990’s begin is en afgelei is uit navorsing en ontwikkeling van response op die items. Verder gebruik dit middelste asook hoë en lae tellings in die interpretasie van die faktortellings. Die program verskaf verslagterugvoer vir tweepersoon-vergelykings en breedvoerige span-analise. Spesifieke finansiële gedrag sowel as klassieke persoonlikheidsgedrag vir elke gemengde profiel is ook in die terugvoer ingesluit.


Myers-Briggs het natuurlik ʼn lang geskiedenis van internasionale gebruik en duisende mense wat goed opgelei is in interpretasie en toepassing, soveel so dat die blote noem van die afkorting van ʼn M-B-tipe ʼn ingeligte persoon ʼn begrip gee van die persoon wat beskryf word.
Alhoewel Personality I.D. 'n geskiedenis van byna 20 jaar het sedert die oorsprong daarvan by Crown Financial Ministries, word die naam nie so maklik herken soos dié van Myers-Briggs nie. Die psigometriese ontwikkeling is egter net so streng en breedvoerig gedoen. Mense wat met albei instrumente vertroud is, is beïndruk met die inligting en akkuraatheid van Personality I.D. se terugvoerverslae.