2. Wat maak Personality I.D.® uniek?

In Larry Burkett se visie om mense en werkgewers bewus te maak van die sterk punte in hulle eie persoonlikhede, dié van ander mense om hulle en hulle werknemers s'n, wou hy bybelse beginsels as basis gebruik. Alhoewel daar baie assesserings was, is daar baie min, indien enige, wat die bybelse perspektief volg dat mense met spesifieke patrone van persoonlike sterk punte geskep word. Personality I.D. ® is ontwikkel op grond van bybelse beginsels en ontwerp om volledig gemengde profiele bestaande uit statisties algemene patrone van die vier persoonlikheidsfaktore te beskryf.

 • Individuele assessering: Die meeste ander assesserings beskryf slegs die “hoë” punt van ʼn persoonlikheids/D.I.S.C.-faktor en ignoreer die “lae” punt van ʼn faktor. Personality I.D. verskaf beskrywings van “hoë”, “lae” en “middel”tellings vir al vier faktore. Belangriker nog, dit verskaf omvattende beskrywings van 16 algemeen gemengde profiele (kombinasies van die vier faktore). Hierdie beskrywings gebruik meer as 20 kenmerke wat in alle tipes persoonlike en werksinteraksies belangrik is, insluitend finansiële bestuur.
 • Vergelykende profiele:
  Die meeste assesserings laat dit aan die gebruiker oor om profiele van twee mense te vergelyk, en ooreenkomste en verskille te interpreteer. Personality I.D. verskaf grafiese sowel as geskrewe terugvoer, met direkte vergelykings van sterk punte en probleemareas van die vier faktore waaruit die gemengde profiele bestaan. Toepassings vir besighede, gesinne/families en ander groepinteraksies is beskikbaar.
 • Span-analise:
  Spanne van alle soorte – besighede, klubs, komitees en selfs gesinne/families het elk 'n spesifieke dinamika gegrond op die persoonlikhede van die mense waaruit die span bestaan.
  • Grafiese aanbieding van span:
   ʼn Gekombineerde spanlidgrafiek verskaf ʼn “gemiddeld” van die huidige spanlede met ʼn Gemengde Spanprofiel-analise.
  • Grafiek van alle spanlede:
   Alle spanlede word individueel op dieselfde grafiek getoon, saam met die volle spangemiddeldgrafiek. Hierdie grafiek toon die diversiteit van die span met ʼn kombinasie van die Gemengde Profiel.
  • Veranderlike spansamestelling:
   Met hierdie opsie kan die gebruiker beskikbare spanlede by ʼn “virtuele” span voeg en/of wegneem en sien hoe die gekombineerde spanprofiel van die geselekteerde lede verander.