15. Moet ek gesertifiseer wees om Personality I.D.® te gebruik?

Nee. Terwyl daar materiaal beskikbaar is om u te help om gedragsanalise te verstaan, hoef u nie gesertifiseer te wees om Personality I.D.® te gebruik nie. Opleiding hou die volgende voordele in:

  • ʼn Beter begrip van Personality I.D.®-gedragsanalise en DISC.
  • Deeglike insig in die teorie en agtergrond van gedragsanalise.
  • Aanwysings vir die afneem van die persoonlikheidstelselprofiel.
  • ʼn Gids om die persoonlikheidstelselprofiel te interpreteer.