13. In watter sake- en organisatoriese omgewings word die gebruik van Personality I.D.® aanbeveel?

Personality I.D.® se sake- en organisatoriese weergawe is ontwerp om alle tipes leierskap en bestuurspersoneel toe te rus om keuring, toewysing en bestuur van hulle personeel te verbeter. Begrip van persoonlikhede, sterk punte en uitdagings, en die vele aspekte van hoe mense individueel en met ander mense omgaan is waardevol vir enigeen in ʼn leierskapsposisie. Hierdie kennis stel bestuur in staat om die produktiwiteit en werksbevrediging van die mense onder hulle toesig tot die maksimum te benut deur hulle beste tipes taakopdragte, omgewing en kommunikasie te verstaan. Deur doeltreffende spanopdragte te gee, kan bestuurders spanlede help om op doeltreffende wyse tot die bevordering van die organisasie se doelwitte by te dra.