12. Wat is die navorsingsgeskiedenis van Personality I.D.®?

ʼn Volledige beskrywing van die navorsings- en ontwikkelingsgeskiedenis verskyn onder Navorsing en Ontwikkeling. In kort, die assessering is oor ʼn tydperk van agt jaar ontwikkel deur standaard psigometriese beginsels te gebruik en etlike honderde mense te toets. Die assessering is nie gegrond op of afgelei van bestaande instrumente nie, maar is van itemvlak af ontwikkel deur faktoranalise en ander statistiese analises te gebruik om die faktore en tellings te ontwikkel.