11. Hoe betroubaar is Personality I.D.®?

Betroubaarheidstoetse is bo aanvaarbare vlakke, soos getoon in die toets-hertoets-betroubaarheidsmetings hieronder.
Toets-hertoets-betroubaarheidstudies is uitgevoer met ʼn totaal van 345 deelnemers wat die Personality I.D.-assessering twee keer voltooi het. Die korrelasiekoëffisiënte vir D/A, I/R, S/O en C/U was .82, .76, .82, en .73. Dus het die faktortellings voldoende toets-hertoets-betroubaarheid oor tyd getoon.